Gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Stefan Spreier & Sandra Schmidt GbR, Stockholmring 8, 23560 Lübeck, Duitsland, Tel.: 0451/ 47 99 85-0, Fax: 0451/ 47 99 85-13, E-Mail: info@gluecksfieber.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of verzoeken aan de controller). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. De duur van de cookie-opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan, of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), DSGVO. Uw gegevens zullen worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Verwijdering van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of ons een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden.

6) Gebruik van klantgegevens voor direct-marketingdoeleinden

6.1 Registratie voor onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen nadat u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wenst te ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een publicitaire manier aan te spreken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze verzendlijst voor nieuwsbrieven verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten

Indien u ons uw e-mailadres hebt meegedeeld bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor gelijkaardige goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment hebt aangekocht. Overeenkomstig § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) hebben wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u nodig. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, DSGVO. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mails sturen. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel, door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. Dit brengt voor u alleen transmissiekosten met zich mee volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

6.3 Verzending van de nieuwsbrief via CleverReach

Onze e-mail nieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede ("CleverReach"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) en dient ons rechtmatig belang bij het gebruik van een doeltreffend, veilig en gebruikersvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

CleverReach gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de per e-mail verstuurde nieuwsbrieven zogenaamde webbakens of trackingpixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie (bv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden nadat op dergelijke links is geklikt. Bovendien worden technische gegevens geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en worden niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; rechtstreekse persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen de analyse van gegevens voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Wij hebben met CleverReach een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarbij wij CleverReach verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Meer informatie over de gegevensanalyse van CleverReach kunt u hier lezen:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
U kunt het privacybeleid van CleverReach hier lezen:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

6.4 Kennisgeving van beschikbaarheid van goederen per e-mail

Wanneer wij in onze online winkel de mogelijkheid bieden om u per e-mail op de hoogte te brengen van het tijdstip van beschikbaarheid voor geselecteerde artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, kunt u zich aanmelden voor onze e-maildienst voor de beschikbaarheid van goederen. Als u zich abonneert op onze dienst voor kennisgeving van beschikbaarheid per e-mail, sturen wij u een eenmalige kennisgeving per e-mail over de beschikbaarheid van het artikel dat u hebt geselecteerd. Alleen uw e-mailadres is vereist voor het verzenden van deze kennisgeving. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van deze kennisgeving. Dit betekent dat wij u pas een overeenkomstige kennisgeving zullen sturen nadat u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u met het ontvangen van een dergelijk bericht instemt. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u een dergelijke kennisgeving wenst te ontvangen door op een overeenkomstige link te klikken.

Door het activeren van de bevestigingslink, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich inschrijft voor onze e-maildienst met betrekking tot de beschikbaarheid van goederen, slaan wij uw IP-adres op dat door uw internetprovider (ISP) is ingevoerd, evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich inschrijft voor onze e-maildienst over de beschikbaarheid van goederen, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze onlinewinkel. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de e-mail service over de beschikbaarheid van goederen door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is opgesteld, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling doorgegeven.

Indien wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens art. 6 lid 1 sub c DSGVO binnen de wettelijk vastgelegde termijn via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk te informeren over de komende updates. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de desbetreffende informatie.

Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

7.2 Doorgifte van persoonsgegevens aan leveranciers van verzendingsdiensten

- DHL
Indien de levering van de goederen door de transportdienst DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn) wordt uitgevoerd, zullen wij uw e-mailadres conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DHL doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of om te informeren over de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DHL of een kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener DHL worden herroepen.

7.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Apple Pay
Indien u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de verwerking van de betaling uitgevoerd via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat dat met iOS, watchOS of macOS wordt bediend, door een met "Apple Pay" gedeponeerde betaalkaart te belasten. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw toestel zijn geïntegreerd om uw transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, moet u een vooraf door u bepaalde code invoeren en deze verifiëren met de "Face ID"- of "Touch ID"-functie van uw eindapparaat.
Met het oog op de verwerking van de betaling worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm doorgegeven aan Apple. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens nogmaals met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website van waaruit de aankoop is gedaan, toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om te bevestigen dat de betaling is geslaagd.
Indien bij de beschreven doorgiften persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend met het oog op de betalingsverwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd, en of de transactie met succes is afgerond. Anonimisering sluit de mogelijkheid van enige persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Als je Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op de Mac te voltooien, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple zal geen van deze gegevens verwerken of opslaan in een formaat dat u persoonlijk kan identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Portemonnee & Apple Pay" en vink "Betalingen op Mac toestaan" uit.
Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- giropay
Bij betaling via "giropay" wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling. Overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO worden uw gegevens uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van giropay GmbH kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung
- Klarna
Indien u een Klarna-betaalservice selecteert, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), https://klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de verwerking van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, leveringsdatum) verwerkt. (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) worden doorgegeven aan Klarna ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid, mits u hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee hebt ingestemd overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a DSGVO. U kunt hier nagaan aan welke kredietagentschappen uw gegevens kunnen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in Klarna's beleid inzake gegevensbescherming voor in Duitsland gevestigde betrokkenen https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
of voor in Oostenrijk gevestigde betrokkenen https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandeld.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
Voor de betaalwijzen creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de betreffende betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Secupay
Als u kiest voor betaling per creditcard met de betalingsdienstaanbieder secupay, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de afwikkeling van de betaling met de betalingsdienstaanbieder secupay en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
Wanneer u kiest voor de betaalwijzen "aankoop op rekening" via secupay of "domiciliëring" via secupay, wordt u gevraagd om tijdens het bestelproces uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bankcode en rekeningnummer) mee te delen. Ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang om de solvabiliteit van onze klanten vast te stellen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz ("secupay") in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO met het oog op een kredietcontrole. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en verdere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingservaring) controleert secupay of de door u gekozen betalingsmogelijkheid met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan. Naast de interne criteria van secupay kunnen ook identiteits- en kredietwaardigheidsgegevens van de volgende kredietagentschappen in het kader van de aanvraagcontrole conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO in het besluitvormingsproces worden betrokken:
- infoscore Consumer Data GmbH (arvato), Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Tel.: +49 (0)7221-5040-1000, Fax: -1001.
- Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Duitsland, Tel.: +49 (0)2131-109-501, Fax: -557
- EOS Payment Solutions GmbH, Steindamm 80, 200 Hamburg, Duitsland
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Secupay. Secupay kan evenwel het recht hebben uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- SOFORT
Als u de betaalmethode "SOFORT" kiest, wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna te noemen "SOFORT"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van SOFORT kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

8) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van Youtube-video's

Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video's weer te geven en af te spelen van de provider "Youtube", die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie in gang zet wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als de weergave van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens gekoppeld worden aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van haar website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Het gebruik van YouTube kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.
Onafhankelijk van de weergave van de ingebedde video's wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen in gang kan zetten.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" is te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de verklaring over gegevensbescherming van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.

9) Online marketing

9.1 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webreclamedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals het bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd.

De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook doorgifte naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om een evaluatie uit te voeren van uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google AdSense zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie mag aan derden worden doorgegeven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, en/of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Details over de verwerking die door Google AdSense in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

De hierboven beschreven verwerking van gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO met het oog op het richten van de gebruiker met reclame door adverterende derden, waarvan de advertenties worden weergegeven op deze website op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag. Deze verwerking dient ook ons financieel belang bij de exploitatie van het economisch potentieel van onze website door tegen betaling gepersonaliseerde reclame-inhoud van derden te tonen.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt cookies voor reclamevoorkeuren permanent deactiveren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of u kunt de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is onder de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

9.2 Google Ads Conversie bijhouden
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, binnen het kader van Google Ads, van de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om met behulp van reclamemedia (zgn. Google Adwords) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Ons doel is u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en tot een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te komen.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd over de websites van Google Ads klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.
Details over de verwerking die door Google Ads Conversion Tracking in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.
U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/

10) Webanalysediensten

Google (Universeel) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS worden verzonden en daar worden ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de verwerking die door Google Analytics in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met websitegegevens omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

11) Retargeting/ Remarketing/ Referral advertising

Google Advertenties Remarketing
Onze website maakt gebruik van de Google Ads Remarketing functie om deze website te adverteren in Google zoekresultaten en op websites van derden. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Het gebruik van Google Ads Remarketing kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.
Details over de verwerking die door Google Ads Remarketing in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?
Meer informatie en het privacybeleid inzake reclame en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.

12) Gereedschap en andere

Sollicitaties op vacatures per e-mail

Op onze website plaatsen wij in een aparte rubriek actuele vacatures, waarvoor belangstellenden per e-mail naar het vermelde contactadres kunnen solliciteren.

Om in de sollicitatieprocedure te worden opgenomen, moeten de sollicitanten ons samen met hun sollicitatie per e-mail alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en weloverwogen beoordeling en selectie.
De vereiste informatie omvat algemene persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon- of elektronische contactgegevens) alsmede prestatiegerelateerde bewijzen van de voor een functie vereiste kwalificaties. Zo nodig kan ook informatie over de gezondheid worden verlangd, waarmee uit hoofde van de arbeids- en sociale wetgeving in het belang van de sociale bescherming in de persoon van de aanvrager bijzondere rekening moet worden gehouden.

De onderdelen die een sollicitatie moet bevatten om in elk afzonderlijk geval in aanmerking te worden genomen en de vorm waarin deze onderdelen per e-mail moeten worden toegezonden, zijn te vinden in de desbetreffende personeelsadvertentie.

Na ontvangst van de aanvraag die via het opgegeven e-mailadres is verzonden, worden de gegevens van de aanvrager door ons opgeslagen en uitsluitend met het oog op de behandeling van de aanvraag geëvalueerd. Voor vragen die tijdens de verwerking rijzen, gebruiken wij, naar eigen goeddunken, het e-mailadres dat de aanvrager bij zijn/haar aanvraag heeft verstrekt of een telefoonnummer dat hij/zij heeft opgegeven.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking, met inbegrip van het contact met ons voor vragen, is over het algemeen Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO (voor verwerking in Duitsland in combinatie met § 26 Para. 1 BDSG), in de zin waarvan de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het initiëren van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, DSGVO (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar gehandicapte) van sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking plaats overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder b), DSGVO. DSGVO, zodat wij de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming, en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de bijzondere categorieën gegevens ook worden gebaseerd op artikel 9, lid 1, onder h), van de GDPR indien zij plaatsvindt met het oog op preventieve gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, medische diagnose, gezondheids- of sociale zorg of behandeling, of het beheer van stelsels en diensten voor gezondheids- of sociale zorg.

Indien de sollicitant in het kader van de hierboven beschreven evaluatie niet wordt geselecteerd, of indien een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn per e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie, met inbegrip van de oorspronkelijke sollicitatie-e-mail, uiterlijk 6 maanden na de kennisgeving gewist. Deze periode wordt gemeten op basis van ons rechtmatig belang om eventuele vervolgvragen over de aanvraag te kunnen beantwoorden en, indien nodig, te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijsmateriaal te verstrekken krachtens de verordeningen inzake gelijke behandeling van aanvragers.

Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (voor verwerking in Duitsland in combinatie met art. 26 lid 1 BDSG) ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

13) Rechten van de betrokkene

13.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u de volgende rechten van de betrokkene toe (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten:

 • Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissing overeenkomstig artikel 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 GDPR;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de GDPR;
 • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig art. 77 DSGVO.

13.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW BIJZONDERE SITUATIE.U HEBT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING IN DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE GEGEVENS TE BLIJVEN VERWERKEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE IN HET BELANG VAN DE BETROKKENE ZIJN.DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE ZWAARDER WEGEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT TER ONDERSTEUNING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN EEN RECHT IN RECHTE.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

14) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van de handelswetgeving en de belastingwetgeving).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6, lid 1, lit. b DSGVO, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover zij niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben om ze te blijven bewaren.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG uitoefent. 1 DSGVO, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO uitoefent.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Wij bevorderen de economie
Sleeswijk-Holstein. Het echte noorden.

* Alle prijzen incl. BTW plus Verzendkosten en, indien van toepassing, rembourskosten, tenzij anders beschreven

** De levertijden gelden voor Duitsland. Levertijden voor andere landen en informatie over het berekenen van de leverdatum zie hier