Gegevensbescherming

1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn in deze context alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Glücksfieber - Spreier und Schmidt GbR, Stockholmring 8, 23560 Lübeck, Duitsland, Tel.: 045147995811, Fax: 045147995811, E-Mail: info@gluecksfieber.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden gecontacteerd: "Stefan Spreier, Stockholmring 8, 23560 Lübeck, 0451-4799850, kundenservice@gluecksfieber.de".

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

2.1 Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan de paginaserver doorgeeft (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u weer te geven:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

3) Cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd nadat u uw browser afsluit (zogenaamde "sessiecookies"), terwijl andere langer op uw eindapparaat blijven en u in staat stellen om pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. f DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verwerkt - uitsluitend om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden verwijderd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening

Op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt in de mate die in elk geval vereist is als u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantaccount. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een account vindt u in het invoermasker van het betreffende formulier op onze website.

Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle contracten die via uw account zijn afgesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen worden tegengesproken en er van onze kant geen legitiem belang bestaat om uw gegevens langer te bewaren.

6) Gebruik van klantgegevens voor direct-marketingdoeleinden

6.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door het activeren van een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Door de verificatielink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wij slaan uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin is genoemd. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2 CleverReach

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via deze provider: CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang in effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij de gegevens die u hebt verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief door aan deze aanbieder in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, zodat zij de nieuwsbrief namens ons kunnen verzenden.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes door middel van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Daarbij wordt ook informatie over het eindapparaat (bijv. tijdstip van oproepen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere gegevensrecords.

U kunt uw toestemming voor het volgen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

We hebben met de aanbieder een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten, dat de gegevens van onze websitebezoekers beschermt en de overdracht aan derden verbiedt.

6.3 Berichtgeving over beschikbaarheid van goederen per e-mail

Voor artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, kunt u zich aanmelden voor meldingen over de beschikbaarheid van goederen per e-mail. In dat geval sturen wij u eenmalig een e-mailbericht over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. Voor het verzenden van deze kennisgeving is alleen uw e-mailadres nodig. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van e-mails, die ervoor zorgt dat u alleen een kennisgeving ontvangt als u uw toestemming hiervoor uitdrukkelijk hebt bevestigd door een verificatielink te activeren die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Door de verificatielink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wij slaan uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich registreert voor onze service voor het per e-mail melden van de beschikbaarheid van goederen, worden uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de beschikbaarheidsmeldingen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd van onze mailinglijst die voor dit doel is opgesteld, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO doorgegeven aan de in opdracht gegeven transportonderneming en de in opdracht gegeven kredietinstelling.

Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt om u persoonlijk via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) te informeren over komende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht op grond van art. 6 lid 1 letter c DSGVO. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de betreffende informatie.

Voor de verwerking van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

7.2 Doorgeven van persoonlijke gegevens aan verzenddienstverleners

- DHL

Wij gebruiken de volgende leverancier als onze transportdienstverlener: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland.

In overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO geven wij uw e-mailadres en/of telefoonnummer voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de dienstverlener voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders geven wij alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de aanbieder voor het doel van levering conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen tegenover de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of tegenover de aanbieder.

7.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Mollie

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden beschikbaar van de volgende aanbieder: Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw betaalgegevens (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) die u tijdens het bestelproces verstrekt, doorgegeven aan de aanbieder, evenals informatie over de inhoud van uw bestelling in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

8) Webanalysediensten

8.1 Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Standaard plaatst Google (Universal) Analytics cookies wanneer u de website bezoekt, die als kleine tekstmodules op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. Dit kan ook overdracht naar Google LLC in de VS inhouden.

Google gebruikt de in onze opdracht verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden en verkort, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google (Universal) Analytics verzamelde gegevens worden voor een periode van twee maanden opgeslagen en daarna verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO.

Zonder uw toestemming wordt Google (Universal) Analytics niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u deze dienst te deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.

We hebben een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde doorgifte aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst Google naar standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Meer juridische informatie over Google (Universal) Analytics, waaronder een kopie van de bovengenoemde modelcontractbepalingen, is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Demografische kenmerken

Google (Universal) Analytics gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken genereren die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden verwijderd nadat ze twee maanden zijn opgeslagen.

Google-signalen

Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan Google Signals op deze website worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, mits u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics volgens art. 6 (1) lit. a DSGVO, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, inclusief over conversies tussen apparaten. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de apparaatoverkoepelende analyse wilt stopzetten, kunt u de functie "Gepersonaliseerde advertenties" uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Meer informatie over Google Signals vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

GebruikersID's

Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan de functie "UserIDs" worden gebruikt op deze website. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google (Universal) Analytics volgens art. 6 (1) lit. a DSGVO, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, waaronder conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

8.2 Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Google Analytics 4 maakt standaard geen gebruik van cookies wanneer u de website bezoekt, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor cookies. In plaats daarvan wordt informatie over uw gebruiksgedrag verzameld en verwerkt via zogenaamde pings (kleine gegevenspakketjes die naar de host van een eindapparaat worden verzonden). Deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. Dit kan ook overdracht naar Google LLC in de VS inhouden.

Google gebruikt de in onze opdracht verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden en verkort, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden voor een periode van twee maanden opgeslagen en daarna gewist.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, inclusief de overdracht van gegevens via "pings" en de mogelijke instelling van Google Analytics-cookies, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO.

Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.

We hebben een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde doorgifte aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst Google naar standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Meer juridische informatie over Google Analytics 4, inclusief een kopie van de bovengenoemde modelcontractbepalingen, vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Demografische kenmerken

Google Analytics 4 gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken genereren die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden verwijderd nadat ze twee maanden zijn opgeslagen.

Google-signalen

Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan Google Signals op deze website worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, op voorwaarde dat u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics volgens art. 6 (1) lit. a DSGVO, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, inclusief over conversies tussen apparaten. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de apparaatoverkoepelende analyse wilt stopzetten, kunt u de functie "Gepersonaliseerde advertenties" uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Meer informatie over Google Signals vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

GebruikersID's

Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan de functie "UserIDs" worden gebruikt op deze website. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 op grond van art. 6 (1) lit. a DSGVO, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, waaronder conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

8.3 Matomo

Deze website maakt gebruik van een webanalyseservice die wordt geleverd door de volgende provider: InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, ("Matomo").

Om bezoekers van de site te beschermen, gebruikt Matomo een zogenaamde "config_id" om verschillende analyses van sitegebruik mogelijk te maken binnen een kort tijdsvenster van maximaal 24 uur. De "config_id" van de site is een willekeurig vastgestelde, in de tijd beperkte hash van een beperkte set instellingen en attributen van de bezoeker. De config_id of config hash is een tekenreeks die wordt berekend voor een bezoeker op basis van zijn besturingssysteem, browser, browser plugins, IP-adres en browsertaal. Matomo maakt geen gebruik van device fingerprinting en gebruikt een geanonimiseerd IP-adres van de sitebezoeker om de "config_id" te creëren.

Voor zover de op deze manier verwerkte informatie persoonlijke gebruikersgegevens bevat, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking van uw bezoekersgegevens voor de toekomst, bieden wij u een aparte bezwaarmogelijkheid op onze website.

We hebben met de provider een orderverwerkingsovereenkomst gesloten die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Als gegevens die zijn verzameld met behulp van Matomo technologie (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden doorgegeven aan Matomo servers in Nieuw-Zeeland en worden verwerkt voor gebruiksanalysedoeleinden, informeren wij u dat de Europese Commissie een zogenaamde adequacy decision heeft afgegeven voor Nieuw-Zeeland, die de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming voor internationale gegevensoverdracht certificeert.

9) Site functionaliteiten

Youtube

Deze website maakt gebruik van plugins om video's van de volgende aanbieder weer te geven en af te spelen: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS

Wanneer je een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van de aanbieder om de plugin te laden. Hierbij wordt bepaalde informatie, waaronder je IP-adres, doorgegeven aan de aanbieder.

Als het afspelen van ingesloten video's via de plug-in wordt gestart, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken te maken en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent aangemeld bij een gebruikersaccount bij de aanbieder, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw account worden toegewezen, moet u uitloggen voordat u op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door deze dienst te deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de aanbieder zich op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

10) Rechten van de betrokkene

10.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van de betrokkene (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten:

 • Recht op informatie op grond van Art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie volgens art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissen overeenkomstig art. 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 GDPR;
 • Recht op informatie conform art. 19 GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Art. 20 GDPR;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken conform Art. 7(3) GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen conform Art. 77 DSGVO.

10.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING BEDOELD IS VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT HET RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ STOPPEN MET HET VERWERKEN VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN.

11) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de betreffende rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en - indien relevant - aanvullend op basis van de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen gelden voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6 lid 1 letter b DSGVO, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van een contract of het initiëren van een contract en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang meer is om ze te blijven bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6(1)(f) DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig art. 21(1) DSGVO uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar uitoefent op grond van Art. 21 (2) DSGVO.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.